Navigácia

Navigácia

Novinky

 • CSŠ Snina bude vôbec po prvýkrát účastníkom programu Erasmus+. Názov projektu je Highway to health (Diaľnica k zdraviu). Trvanie projektu je v temíne od septembra 2018 do júna 2020 a budeme spolupracovať so školami z ďalších 4 krajín (Španielsko, Belgicko, Grécko, Nemecko). Ciele projektu si možete nájsť vo videu. Tešíme sa na nové zážitky.

 • Podľa štatistík len 4% detí na Slovensku sú tzv. talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.

  Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou „všetky deti sú naše“ ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.

 • Táto zaujímavá akcia sa uskutočnila 31.5.2018 (štvrtok) v čase od 9:00 - 15:00 v Prešove. Hlavné slovo na workshope mali experti na komunitné organizovanie a NGO, Maroš Chmelík a Sanja Nikolov zo zvolenského Centra komunitného organizovania, ktorí zastrešovali vzdelávací rozmer. Tí podrobne popísali svoje dobrovoľnícke aktivity, ktoré realizujú na miestach, kde žijú a pracujú. Podujatie malo však aj silný networkingový rozmer.

  Nedávne udalosti ukázali silu aj slabosť občianskeho sektora v tejto krajine. Cieľom workshopu bolo hľadať spôsoby a formy, ako zvýšiť mieru občianskej participácie v Prešovskom kraji, resp. zvýšiť váhu hlasu občianskeho sektora v spoločnosti v snahe prispieť k prehlbovaniu demokracie a rozvíjaniu demokratického myslenia.

 • o štvrtok 31.5.2018 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo súťaže SUPERTRIEDA. Tejto súťaže sa zúčastnila aj trieda KVARTA nášho cirkevného gymnázia, ktorá na tohtoročnú tému "Remeslo má zlaté dno" pripravila pásmo tvorené scénkami, hovoreným slovom, spevom i tancom. Cieľom súťaže je kolektívna práca, nadväzovanie dobrých vzťahov ako aj vzájomný rešpekt a podpora v triednom kolektíve. Kvarta získala v tomto krajskom kole krásne 1. miesto, a teda postupuje do finále – celoslovenské kolo súťaže Supertrieda, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Zároveň kvarta získala aj cenu za autorský prístup a hudobný doprovod. Na súťaž pripravovala triedu Ing. Milana Buhajová a za hudobnú stránku zodpovedal Mgr. Matúš Jankaj. Kvarte srdečne blahoželáme!

 • Od 24.5.2018 sme sa na necelý týždeň stali účastníčkami medzinárodnej mládežníckej výmeny v poľskom mestečku Wasilkow. Slovenskú skupinu spolu s nami, Patríciou Gerbocovou, Kristínou Pavlíkovou a Janou Petrovajovou, tvorili traja študenti Hotelovej akadémie sídliacej v Humennom. Výmeny sa zúčastnili aj mladí z Poľska, Litvy a Rumunska. Vďaka kultúrnym večerom sme spoznávali ich zvyky, tradičné jedlá, piesne a tance. Vzájomnou spoluprácou sa nám podarilo splniť cieľ projektu - vytvorenie originálnej spoločenskej hry o Európskej únii. V štyroch skupinách sa pracovalo na figúrkach, krabici, hernej doske a pravidlách.

 • Vo štvrtok 17.5.2018 na cirkevnú školu zavítal MUDr. František Orlovský zo Starej Ľubovne.

  František Orlovský prednášal na tému: Ako sa postaviť proti ideológii rodovej rovnosti prostredníctvom ochrany života a prirodzenými metódami plánovaného rodičovstva. Je známy ako lekár – chirurg, angažujúci sa kresťan v pro life organizáciách ako Donum vitae a Fórum života. Zasadzuje sa za ochranu života od narodenia po prirodzenú smrť a snaží sa odovzdať tieto svoje bohaté skúsenosti z tejto oblasti už 27 rokov. Na našej škole sa stretol s učiteľmi biológie, náboženstva, študentmi, ktorí chcú pokračovať v rozvíjaní predmetu biológia a manželskými pármi, ktorí pripravujú snúbencov na rodinný život.

 • V dňoch 16. a 17. mája sme my, žiaci kvarty, strávili krásne dva dni na duchovnej obnove.
  V centre mladých vo Vysokej nad Uhom v Domčeku – Dome Anky Kolesárovej sme našli miesto pokoja, radosti, načerpania nových síl a pookriatie na duchu. Duchovný otec Pavol Hudák a otec Matúš nás svojimi prednáškami zaujali a povzbudili. Témou bola láska, pravá láska. Skutočná láska býva náročná, vždy niečo stojí. Potrebuje obetovať svoje krátkodobé túžby v prospech dlhodobého šťastia. Na ceste za láskou nás chráni čisté srdce a vôľa byť verným. Vzťahom najviac ubližuje nečistota a netrpezlivosť. Tam, kde je zodpovednosť, môže sa rodiť ozajstná láska. Dostali sme nezaslúžený dar - Lásku, ktorá nás učí láske. Tieto krásne slová a modlitby nám vliali nádej do duše a povzbudenie do života. Navštívili sme aj hrob Anky Kolesárovej, dozvedeli sme sa o jej živote, čistote, o jej blahorečení i smrti. Voľné chvíle sme vyplnili športom. Svätá omša a rôzne aktivity prispeli k pohode a upevneniu kolektívu triedy. Ďakujeme sestre Blandíne a našej triednej učiteľke.

 • V Istanbule v dňoch od 8. do 11. mája 2018 súťažili mladí vedátori z 15-tich krajín. Zastúpenie tu mali Slovinsko, Čierna Hora, Švédsko, Veľká Británia, Azerbajdžan, Malajzia, Poľsko, Chorvátsko, Gruzínsko, Macedónsko, Švajčiarsko, Rusko, Bulharsko a samozrejme domáce Turecko. Nechýbalo ani Slovensko. Účasť na tejto medzinárodnej vedeckej súťaži 27th Dr. Ibrahim Arıkan MEF Educational Institutions Research Projects Contest si vybojovala aj študentka 2.AG nášho gymnázia Aneta Anna Dunajová s projektom Interakcia katelicidínu LL-37 s modelovými bunkovými membránami. Obhajovala svoj výskumný projekt a prezentovala Slovensko v odbore Chémia. V každom z týchto odborov Fyzika, Chémia a Biológia bolo na prezentáciu pozvaných 10 zahraničných a 20 tureckých prác. Anetka sa dostala medzi desiatku najlepších zahraničných projektov v oblasti Chémia. Bohaté skúsenosti z prvej medzinárodnej súťaže, nové kontakty a priateľstvá, prezentácia v anglickom jazyku, ale aj výlety a bohatý program mimo súťaže bolo veľkým prínosom pre študentku z nášho mesta Snina. Vyzdvihnúť je potrebné aj perfektnú organizáciu celého podujatia. Študentku pripravoval na obhajobu v anglickom jazyku pán učiteľ Jonathan Child, ktorý spolu s ňou bol účastníkom podujatia. Pozvanie z tureckej strany na ďalšiu medzinárodnú súťaž pre našu študentku je veľkým prínosom pre jej budúcu kariéru a rozvoj v jazykových, prezentačných aj vedeckých skúsenostiach.

 • Prajeme našim maturantom veľa šťastia pri maturitných skúškach :)

 • Aj tohto roku sa konala výmena medzi študentmi z Cirkevného gymnázia v Snine, Obchodnej akadémie v Humennom a žiakmi z Izraela. Vďaka výbornej spolupráci všetkých troch škôl a pohostinnosti zo strán oboch štátov sa z tejto výmeny pomaly, ale isto stáva tradícia. Dostať príležitosť vycestovať priamo do izraelskej rodiny a týždeň žiť iným životným štýlom, je pre mnohých slovenských študentov obrovskou skúsenosťou.

  Byť súčasťou tejto výmeny znamená prejsť nejaký kus sveta, komunikovať väčšinu času v angličtine, zažiť odlišné tradície a spoznať inú kultúru. Na začiatku sme mali trochu strach. Nie je ľahké rýchlo si premietnuť učivo angličtiny do praxe a bezproblémovo sa dorozumievať. Nakoniec sme zistili, že aj keď je to veľká výzva, svoje hranice treba neustále prekonávať. Izraelskí učitelia a hosťujúce rodiny boli pri komunikácii veľmi ústretoví a trpezliví. Aj vďaka tomu sa naša komunikácia v anglickom jazyku výrazne zlepšila.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria