Navigácia

Navigácia

Novinky

 • Tradíciou na našom gymnáziu sa stal už ôsmy ples, ktorý sa uskutočnil 27. januára 2018 v sále SOŠ v Snine. Ples otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ školy RNDr. Jozef Lojan. Zúčastnených, medzi ktorými boli pedagógovia, absolventi a študenti, zabával famózny DJ Robin. O program sa postarali školský folklórny súbor Kacarka pod vedením Anny Čopíkovej a žiaci ZUŠ v Snine. Nechýbala ani bohatá tombola a voľba kráľovnej a kráľa plesu, ktorými sa stali Janka Petrovajová z III.AG a Roman Vozár z III.AG.

 • Odmenou za výborné výsledky vo vzdelávaní dosiahnuté v I. polroku tohto školského roka 2017/2018 bol pre našich žiakov KARNEVAL. Žiaci sa na karnevale predstavili v plnej paráde. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita ani originalita, pestrosť farieb a využitie rôznych materiálov pri ich zhotovovaní. Pri predstavovaní nám niektorí žiaci prezradili, že výroba ich masiek bola náročná a trvala aj niekoľko dní, preto sa chceme poďakovať aj rodičom i starým rodičom za ich spoluprácu. Porota tak mala tak neľahkú úlohu pri vyberaní masiek, ktoré boli ocenené vecnými odmenami. Spoločne rozhodli, že prvé tri miesta si právom zaslúžili tieto karnevalové masky:

 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť vyhlásila v tomto roku už siedmy ročník Festivalu vody, ktorý zorganizovala v spolupráci s občianskym združením SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu.

  Festival vody je celoslovenská súťažná prehliadky projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií o vode, ktorý sa realizuje od roku 2010. Cieľom festivalu je rozvoj vedomostí a znalostí detí o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. Zároveň sa v procese prípravy tematicky pestrých projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov rozvíja ich kritické myslenie, tímový duch a prezentačné schopnosti.

 • V stredu 6.12.2017 zavítala mikulášska nálada aj na Cirkevnú spojenú školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch vidieť, že to nie je len ďalší obyčajný deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami. Žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli sv. Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne či rýmovačky sprevádzané hudbou a dobrou náladou. Sv. Mikuláš im za to nadelil hŕbu sladkostí a nadmieru spokojné boli všetky deti.

 • 22. novembra 2017 sa žiaci 1. stupňa ponorili do zábavy, tanca a súťaženia. Na našej škole sa konala „Katarínska zábava“. Počas zábavy nechýbala dámska a pánska volenka, stoličkový tanec a obľúbený „ belgický tanec.“ Zábava bola ako sa patrí, veď napokon posúďte sami...

 • Aj tento školský rok sme si spríjemnili Deň študentstva kultúrnym programom, ktorý pripravili študenti gymnázia našim žiakom na základnej škole. Výsledkom je zaujímavé video, v ktorom študenti naplno ukázali svoje talenty :)

 • Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Dvadsiaty ročník tohto festivalu sa konal 8. – 11. novembra 2017 v priestoroch INCHEBY EXPO v Bratislave. Najúspešnejší žiaci z krajských kôl súťažili v odboroch Matematika, Biológia, Chémia, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia. 109 žiakov prezentovalo na celoslovenskom finále 74 projektov. Odbornú hodnotiacu komisiu tvoria vedci, vysokoškolskí pedagógovia a odborníci z praxe. Žiacke vedecké práce sú prezentované formou posterov a panelov a dosahujú medzinárodné parametre. Tí najúspesnejší mladí vedátori reprezentujú Slovensko na najprestížnejších svetových súťažiach.

 • V pondelok 13. novembra sme sa plní dojmov vrátili z týždenného výmenného pobytu nazývaného KaMaSninO. Výmena štyroch zahraničných škôl sa konala už štvrtýkrát. Okrem nás sa jej zúčastnili aj Belgičania, Nemci a Španieli. Prvou časťou nášho pobytu bola cesta do belgického mestečka Overpelt. Pre mnohých z nás to bola celkom nová skúsenosť. Prvýkrát letieť lietadlom, cestovať cez časť Nemecka a Holandska, bývať celý týždeň v úplne cudzej belgickej rodine, rozprávať takmer celý čas po anglicky... Aj napriek rozpakom a obavám z bývania v hosťovskej rodine sme privítali túto príležitosť zlepšiť sa v angličtine, spoznať inú kultúru, iný kraj, a spriateliť sa so zahraničnými študentmi.

 • V dňoch 20. a 21.10. 2017 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil siedmy ročník speváckeho festivalu Ruská pieseň na Dunaji. Tohto festivalu sa zúčastnili 4 študentky III.AG – Melánia Karaščáková, Silvia Kuchtaninová, Jana Petrovajová a Štefánia Ondicová a jedna žiačka Oktávy – Eva Mária Karľová. Študentky reprezentovali školu v 4 piesňach. Študentky pripravovala Mgr. Marcela Tomášová v spolupráci s Mgr. Matúšom Gavronom, ktorý vytvoril súťažné videozáznamy speváčok. Účastníčky festivalu hudobne doprevádzal Mgr. Matúš Jankaj. Podujatie tvorili workshopy, festival a slávnostný galaprogram. Účasť speváčok na galaprograme organizátori odmenili diplomom. Študentky mali možnosť spoznať nových ľudí a zdokonaľovať sa v ruskom jazyku, keďže celý program bol v ruštine a väčšina účastníkov podujatia bola ruskej národnosti.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria