• 18. - 24. marec

  Trieda:
  Typ:
  • Pon18. 03.
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :

  • 4.B Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Vlastiveda
   :
   Od témy Podunajská rovina po tému Zvolen (aj túto ešte). Podľa otázok, ktoré žiaci dostanú v priebehu týždňa (11.3) na vypracovanie.
  • III.AG Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Dejepis
   :
   2. sv. vojna
  • Kvarta 1. Skupina
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Slovná zásoba 4B
  • Kvarta Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   TPP
  • Kvinta Celá trieda
   ·
   Písomka
   Fyzika
   :
   Od mechanickej práce po mechanickú energiu.
  • Príma NEJ
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Stupňovanie prídavných mien
  • Príma RUJ
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Stupňovanie prídavných mien
  • Uto19. 03.
  • 8.A 1. Skupina
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Slovesá -ing, -ed
  • 8.A 2. Skupina
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Slovesá-ing, -ed
  • I.AG Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   3.TPP: sústavy lin.rovníc výpočtom a grafický, sústavy s kv. rov.
  • II.AG Celá trieda
   ·
   Písomka
   Dejepis
   :
   Revolučné Slovensko
  • Str20. 03.
  • 3.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   V piatok krátka písomka- ročné obdobia a mesiace v roku
  • 5.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Dejepis
   :
   Človek minulosti, človek súčasnosti
  • 6.A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Dejepis
   :
   Staroveké Grécko
  • Tercia NEJ
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Slovesá s ing a neurčitkom
  • Štv21. 03.
  • 3.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Zajtra písomka ANJ, 4 ročné obdobia + mesiace v roku
  • 8.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Na piatok - 15.3.2018 si prineste zošit a knihu z biológie.
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Fyzika
   :
   Od tlakovej sily po hydrostaický tlak
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Fyzika
   :
   Od elektr. obvodu po reostat
  • Kvarta 2. Skupina
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Slovná zásoba 4B
  • Kvarta Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Občianska náuka
   :
   Úvod do ekonomiky
  • Kvinta Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Geografia
   :
   Od Litosféry (prvej témy) po Georeliéf aj prírodné katastrofy.
  • Pia22. 03.
  • 8.A Celá trieda, Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   slovesá prakticky - druhy slovies, slovesny tvar a gramatické kategórie
  • Kvarta Celá trieda, Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   test z neohybných slovných druhov
  • Kvinta Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   Sústavy dvoch nerovníc(graficky), sústavy troch rovníc(výpočtom)
  • Tercia Celá trieda
   ·
   Písomka
   Fyzika
   :
   Od tlakovej sily po hydrostatický tlak