Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Miroslava Čopiková
Učebňa 1.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Harakaľová
Učebňa 1.B
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavka Kapraľová
Učebňa 2.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karin Mišková
Učebňa 2.B
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Majcherová
Učebňa 3.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Ontkovičová
Učebňa 3.B
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Pavliková
Učebňa 4.A
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Peterová
Učebňa 5.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Drábová
Učebňa 5.B
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Čopíková
Učebňa 6.A
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Martina Kovaľová
Učebňa 7.A
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ján Marinič
Učebňa Učebňa fyziky
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Chochrun
Učebňa 9.A
I.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexander Koveň
Učebňa I.AG
II.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Leferovičová
Učebňa II.AG
III.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Krajník
Učebňa III.AG
IV.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Lojanová
Učebňa IV.AG
Sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Denisa Parasková
Učebňa Sekunda
Tercia Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Edita Andrejčíková
Učebňa Tercia
Kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Milana Buhajová
Učebňa Prima
Oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Andrea Gičová
Učebňa Tercia

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria