Navigácia

Zoznam učiteľov

Foto RNDr. Jozef Lojan Rozvrh
Riaditeľ
Foto PaedDr. Miroslava Čopiková Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 2.A
Foto Ing. Andrea Gičová Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: I.AG
 
 
PaedDr. Edita Andrejčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta
 
 
Mgr. Lenka Boučková Rozvrh
asistentka učiteľa
Foto Ing. Milana Buhajová Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta
 
 
Mgr. Ivana Ceľuchová asistentka učiteľa
 
 
Ing. Anna Čopíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Veronika Deňalucová asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Marcela Drábová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mária Fedáková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
PhDr. Ladislav Fuchs Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Matúš Gavron Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Gerbocová asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Lenka Harakaľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
PaedDr. Viera Hišemová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ján Chochrun Rozvrh
Triedny učiteľ: Príma
 
 
Mgr. Matúš Jankaj Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.A
 
 
Child Jonathan Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Slavka Kapraľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Emília Karľová Učiteľka
 
 
PaedDr. Martina Kovaľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Alexander Koveň Rozvrh
Triedny učiteľ: II.AG
Foto Mgr. Peter Krajník Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.AG
 
 
Mgr. Iveta Leferovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AG
Foto Mgr. Bibiána Lipová Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Daniela Lojanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Jana Majcherová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
PaedDr. Ján Marinič Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.A
 
 
Mgr. Karin Mišková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Martin Murajda Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Ondrušová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Adriana Ontkovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Foto RNDr. Denisa Parasková Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia
Foto Mgr. Adriana Pavliková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Katarína Peterová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martin Rečlo Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Monika Širgeľová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Evald Štofík Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Jana Tomášová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marcela Tomášová Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria