Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.AG

Triedny učiteľ: Mgr. Peter Krajník
Učebňa: IV.AG
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 17 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria