Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.B

Triedny učiteľ: Mgr. Karin Mišková
Učebňa: 2.B
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 11, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 2 • Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria