Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.AG

Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Leferovičová
Učebňa: III.AG
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 14 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria