Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.AG

Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Leferovičová
Učebňa: II.AG
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 13 • Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria