info

Projekty EÚ

Učiteľský klub - Získaj cenu gramy

V rámci projektu Získaj cenu kramy,
ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie,
bol v školskom roku 2019/2020 založený učiteľský klub

Názov klubu:                                             Klub koordinátorov zvyšovania gramotnosti

Miesto stretnutí pedagogického klubu: Cirkevná spojená škola, Śvermova 10, Snina

Počet členov pedagogického klubu:     10

Dokumentácia k činnosti pedagogického klubu:

Plán práce pedagogického klubu.PDF

Zápisnice zo stretnutia pedagogického klubu:  

    október 2019.PDF

    november 2019.PDF

    december 2019.PDF

    január 2020.PDF

    február 2020.PDF

Od marca 2020 je z dôvodu pandémie koronavírusu činnosť pedagogického klubu pozastavená.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria