info

Projekty EÚ

Získaj cenu gramy

Projekt je spolufinancovaný  zo zdrojov EÚ výzva č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
 „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“

 

Názov projektu:

 ZÍSKAJ CENU GRAMY
dopytovo-orientovaný projekt,
trvanie projektu od 03.2019 do 12.2020

 

Cieľom projektu je zvýšenie kvality a inkluzívnosti vzdelávania žiakov Cirkevnej školy v Snine v oblasti rozvoja ich čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, čo našim absolventom umožní dosiahnuť lepšie študijné výsledky i ľahšie uplatnenie na ďalšom stupni vzdelávania, resp. na trhu práce. 

  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja   vďaka podpore  Tento projekt sa realizuje

www.esf.gov.sk , www.minedu.sk

ITMS2014+ kód projektu: 312011R064                                                          
 
Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria