info

Školská psychologička

Školská psychologička:   Katarína Tomašková

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Milí žiaci, rodičia a učitelia.

Teším sa uvoľneniu opatrení, čo nám umožňuje aj uľahčuje spoluprácu. Aj keď sú tu uvedené konzultačné hodiny, som vám k dispozícii kedykoľvek, stačí si len dohodnúť stretnutie cez email. Môžeme sa tiež dohodnúť na stretnutí online (cez google meet).

Ak by ste mali nejaké otázky, nápady, či pripomienky, neváhajte mi dať vedieť. A neváhajte dať vedieť aj keď by vás zaujímala nejaká téma, o ktorej by ste chceli diskutovať, alebo sa podeliť aj s ostatnými. Rada pripravím nejakú besedu, kde by sme sa mohli takto vzájomne obohatiť. J

Pokoj a zdravie

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kontakt:    sekretariát školy  ...  057 - 762 23 61
                     e-mail                   ... 

Konzultačné hodiny

                                        Pon:   9:00 - 11:00 a 13.00 - 15:00  hod.

                                        Uto:    9:00 - 11:00 a 14:00 - 17:00  hod.

                                        Str:   14:00 - 17:00  hod.

                                        Štv:    8:30 - 10:00 a 13:00 - 15:00  hod.

                                        Pia:     nie su konzultacne hodiny

                                        Je možné dohodnut si stretnutie aj v iný čas (mailom)

 
   
O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:

 • žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne
 • rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín alebo emailom (je potrebné dopredu si dohodnúť čas stretnutia prostredníctvom emailu)
 • učiteľ osobne počas pracovnej doby psychologičky.

Žiaci vyhľadajte ma ak:

 • sa potrebujete o niečom porozprávať a vyjasniť si niektoré veci a neviete, komu sa zdôveriť
 • vám nejde učenie tak ako by ste chceli
 • vás trápi akýkoľvek problém, s ktorým si neviete rady
 • prežívate ťažké obdobie
 • vás trápi tréma, strach zo skúšania alebo písomky
 • chcete lepšie spoznať seba samých a pracovať na osobnom raste
 • máte pocit, že sa Vám nič nedarí,
 • váš/vaša spolužiak/čka priateľ/ka, kamarát/ka má problém, s ktorým by ste jemu/ jej chceli pomôcť, no neviete ako
 • vás trápi rodinná situácia alebo vzťahy so spolužiakmi,  kamarátmi alebo učiteľmi
 • vám niekto ubližuje
 • sa rozhodujete o vašom budúcom povolaní a neviete, ktorú školu zvoliť

                        alebo sa chcete porozprávať o niečom inom čo vás trápi.

Rodičia kontaktujte ma ak:

 • chcete konzultovať výukové a výchovné problémy Vašich detí
 • má Vaše dieťa akékoľvek psychické problémy
 • sa potrebujete sa uistiť o voľbe strednej školy pre Vaše dieťa
 • potrebujete informácie alebo odporúčanie inej odbornej pomoci, ktorá je mimo mojich kompetencií

Učitelia vyhľadajte ma ak:

 • chcete riešiť výukové alebo výchovné problémy žiakov
 • hľadáte spôsob ako zlepšiť atmosféru v triede a vzťahy so žiakmi

Priebeh spolupráce so školskou psychologičkou:

Práca s deťmi buď skupinovo v rámci triednických hodín a tematických skupinových aktivít alebo individuálne na základe potreby dieťaťa samotného alebo žiadosti rodiča či učiteľa. Ďalšia spolupráca sa odvíja od konkrétnej potreby. Môže mať podobu jednorazovej konzultácie alebo dlhodobej spolupráce. Prebieha na základe súhlasu konkrétneho žiaka a jeho rodičov a dohody so školskou psychologičkou. Obsah konzultácií je dôverný.

 

Náplň práce školskej psychologičky:

Diagnostická činnosť

 • Orientačná diagnostika zameraná na zisťovanie príčin školskej neúspešnosti alebo vyhľadávanie nadaných žiakov.

Intervenčná činnosť

 • Vytváranie podmienok pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ako aj ku škole a učeniu.
 • Spolupráca s pedagógmi a rodičmi pri zmierňovaní problémov
 • Pomoc učiteľom a rodičom pri spracovaní ich postojov a prežívania, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí.
 • Intervenčné programy stimulujúce zdravý osobný rast žiakov.

Preventívna činnosť

 • Pozorovanie žiakov v triedach za účelom odhalenia prípadných problémov.
 • Preventívne programy podporujúce zdravý rozvoj osobnosti žiaka a programy prevencie sociálno-patologických javov.
 • Realizácia prieskumov a anonymných ankiet s cieľom zistenia výskytu nežiadúcich javov a skvalitnenia podmienok v škole.

Poradenská činnosť

 • Konzultácie s rodičom, žiakom a učiteľom, pomoc pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich zapojení do vzdelávacieho procesu v škole.

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria