• Výsledky prijímacích skúšok 4-ročné gymnázium

      Výsledky prijímacích skúšok pre 4-ročné gymnázium si môžete pozrieť na tomto odkaze: Výsledky_4gym_2019.pdf

      Nový zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený v utorok 21.5.2019 o 15:45 hod.
      Zápis prijatých uchádzačov bude v dňoch 20.5. - 21.5.2019 na sekretariáte školy v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod. K zápisu je potrebné doniesť zápisný lístok a nahlásiť výber druhého cudzieho jazyka (ruský alebo nemecký jazyk). Ak prijatý uchádzač nebude zapísaný v stanovenom termíne, bude zo zoznamu prijatých uchádzačov vyradený a poradie uchádzačov sa posunie.
      Neprijatí uchádzači majú možnosť odvolanie - tlačivo: Odvolanie_neprijatie_na_gymnazium.docx

     • Výsledky prijímacích skúšok - 8-ročné gymnázium

      Výsledky prijímacích skúšok pre 8-ročné gymnázium si môžete pozrieť na tomto odkaze: vysledok_8gym.pdf.

      Zápis úspešných uchádzačov sa bude konať v dňoch 20.5.- 21.5.2019
      na sekretariáte školy v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

      K zápisu je potrebné doniesť zápisný lístok
      a vybrať druhý cudzí jazyk ( ruský alebo nemecký jazyk).

     • Ocenenie za prínos k osvete o EÚ venované našej škole

      Za prínos k osvete o EÚ medzi slovenskou mládežou odovzdal štátny tajomník MZVaEZ SR František Ružička spolu s predstaviteľom kancelárie EP Dionýzom Hochelom ocenenie Cirkevnej spojenej škole (2.miesto) zapojenej do programu Euroscola. Ocenenie je podpísané ministrom zahraniičných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. Poďakovanie patrí všetkým :)

     • Deň Európy v Košiciach

      Súčasťou košického Dňa Európy boli aj workshopy na témy eurovolieb, demokracie a rozvoja kritického myslenia, súťaže či kvízy, kde bolo možné získať informácie o eurovoľbách, ale aj vyskúšať si znalosti o EÚ. Štátny tajomník MZVaEZ SR František Ružička diskutoval spolu so študentmi stredných škôl (za našu školu diskutoval Šimon Čop) z východného Slovenska, ako aj so zástupcami akademickej obce, mimovládnych organizácií, médií, samosprávy a verejnosti v priestoroch Košického kultúrneho centra v rámci verejného podujatia pod názvom Budúcnosť EÚ očami mladých. Túto panelovú diskusiu moderoval Martin Strižinec. Diskusia je ďalšou zo série podujatí rezortu diplomacie pod názvom #MYSMEEÚ.

     • Študenti z Izraela na výmennom pobyte v Snine

      Dlho očakávané stretnutie s izraelskými študentmi sa uskutočnilo dňa 10. 4. 2019 v Humennom. Prvotný stres z nás opadol hneď po tom, čo sme sa s našimi hosťami začali zoznamovať lámanou angličtinou. Bohatý program sme začali hneď na druhý deň návštevou mesta Krakov či prehliadkou soľnej bane Wieliczka. Druhý deň bol náročnejší najmä po emocionálnej stránke, keďže naša cesta pokračovala do koncentračného tábora v Osvienčime a Birkenau. Rovnako ako obloha plakali aj mnohí z nás obzvlášť pri ceremónii, ktorou sme si uctili pamiatku všetkých zosnulých a pripomenuli si, aká dôležitá je spolupatričnosť a vzájomná úcta. Nasledujúce dva dni sme si predovšetkým upevňovali vzťahy. Našim priateľom sme ukázali kúsok Slovenska – mesto Humenné a Košice. Zaujala ich najmä synagóga na Puškinovej ulici v Košiciach, ktorá im pripomínala vzdialený domov. Ten sa im o kúsok priblížil v pondelok, keď s plnými

     • Životné prostredie ako hlavná téma projektu Erasmus+

      Aj v rámci projektu Erasmus+, v ktorom sa zameriavame na vzťah k životnému prostrediu, sa žiaci TERCIE a KVARTY rozhodli vyčistiť ulice mestskej časti Tabla a jej časti pod lesom. Žiaci spolu s učiteľmi naplnili 17 vriec komunálneho odpadu, čím prispeli k príjemnejšiemu pobytu všetkým, ktorí v tejto časti mesta žijú. Hlavným cieľom projektu je vypestovať u žiakov vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás, ale aj estetickému prostrediu našej školy a nášho mesta.

  • Partneri školy