• Dôležité - predĺženie platnosti ISIC/EURO26

      1. Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod.

      Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť.

     • Naši žiaci úspešní na celoslovenskej prehliadke prác - Festival 4 živlov

      V piatok 7. 6. 2019 sa v Zážitkovom centre vedy a techniky AURELIUM v Bratislave konal 2. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov s názvom Festival štyroch živlov. Organizátorom súťaže je AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku), ktorý podporuje oblasť neformálneho vzdelávania a snaží sa zvyšovať záujem o vedecké disciplíny. Festivalu sa zúčastnila aj ministerka školstva Slovenskej republiky JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ktorá si prezrela jednotlivé práce žiakov a poukázala na dôležitosť bádania a záujmu o vedecké poznanie.

     • Jedenásť dní v Nemecku

      Koncom mája naši študenti na jedenásť dní odleteli spolu so svojimi nemeckými "dvojičkami" do Kasselu, Nemecko. Takmer celú výmenu zvládli bez prítomnosti učiteľov a program v réžii študentov si užili naplno. Prešli skoro všetky zaujímavosti a historické pamiatky mesta Kassel a zúčastnili sa demonštrácie FFF (Fridays For Future). Navštívili centrum mesta Frankfurt a poniektorí si pozreli krásy Hamburgu. Počasie v nemecku im prialo a mohli si vyskúšať aj rekeračný šport kanoing. Pomedzi to trávili čas záhradnými párty a piknikmi v rozkvitnutých mestských parkoch. Nemecké rodiny boli veľmi ústretové a priateľské, a naši študenti si odtiaľ aj vďaka nim prinášajú množstvo nezabudnuteľných spomienok.

     • Aneta Anna Dunajová na prestížnej projektovej súťaži v USA

      V dňoch 16. a 17. mája sa v meste Phoenix, v americkom štáte Arizona, uskutočnila najprestížnejšia projektová súťaž Intel ISEF 2019 (International Science and Engineering Fair). Súťaž sa koná s celkovým počtom vyše 1 800 účastníkov z viac ako 80 štátov sveta. Každoročne na túto súťaž vysiela Slovensko dva najlepšie projekty zo súťaže Festival vedy a techniky Amavet. Tento rok reprezentovala Slovensko aj študentka z nášho gymnázia – Aneta Anna Dunajová, so svojím výskumným projektom „Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora“. Prácu obhajovala v súťažnej kategórii biomedicínske inžinierstvo. Umiestnenie na jednom z dvoch prvých miest celoštátneho kola súťaže Amavet a následná účasť na svetovej súťaži priniesla študentke mnoho skúseností a zážitkov pre jej budúcu výskumnú prácu.

     • Úspechy na chemickej olympiáde a SOČ

      Študenti nášho gymnázia sa v mesiaci apríl a máj zúčastnili krajských kôl chemickej olympiády a Stredoškolskej odbornej činnosti, kde dosiahli výborné výsledky.

      Timea Nacková, žiačka kvarty – 3. miesto okresné kolo CHO kategória D (postup na krajské kolo) a úspešná riešiteľka krajského kola v Prešove.

     • ERAZMUS+ Highway to health - Slovensko

      Žiaci tercie a kvarty sa zúčastnili projektu Erazmus+ s názvom Highway to health. Slovensko navštívili delegácie z Nemecka, Belgicka, Španielska a Grécka. Cely týždeň sa niesol v duchu recyklovania a ochrany životného prostredia. Študenti mali rôzne aktivity ako triedenie odpadkov, vyrábanie športovca z PET fliaš a mnohé iné týkajúce sa recyklovania. Ľudia z týchto delegácii privítala aj primátorka mesta Snina v kaštieli. Našu krajinu spoznali pomocou rôznych súťaží a pripraveného programu. Mali možnosť vidieť našu kultúru v podobe tancov a spevu. Naše mesto spoznali vďaka pripravenej súťaži, počas ktorej sme mali hľadať rôzne miesta Sniny. V priebehu tohto týždňa mohli taktiež vidieť mesto Košice a pohorie Vysoké Tatry. Za vynikajúci program ďakujeme našim učiteľom, pretože si dali námahu a pripravili všetky tieto aktivity. Pre nás študentov to bola dobrá možnosť spoznať sa s novými ľud

  • Partneri školy