• Víťazstvo študentiek na krajskej prehliadke vedecko-technických projektov AMAVET 2019

      Festival vedy a techniky AMAVET je súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov, či vysokoškolských pedagógov. Postupu na celoštátne kolo predchádzajú krajské prehliadky v jednotlivých krajoch Slovenska. Dňa 18. októbra 2019 sa uskutočnilo krajské kolo pre Prešovský a Košický kraj v Prešove. Miestom konania bolo Gymnázium sv. Mikuláša.

     • Riaditeľské voľno

      Oznamujeme rodičom, žiakom a študentom školy, že v nasledujúcich dňoch je udelené riaditeľské voľno:
      * v utorok 29.10.2019 - z dôvodu konania celodiecézneho metodického dňa v Košiciach.
      - v prevádzke bude školský klub detí, kde sa môžu deti prihlásiť
      cez svoje triedne učiteľky. Školská jedáleň nebude v prevádzke.

     • Opäť sme boli úspešní na celoslovenskej súťaži Klasici v komikse

      Koncom júna nás pán učiteľ informoval o súťaži Klasici v komikse. Neváhali sme a s radosťou sme sa zapojili. Bolo to náročné, no nakoniec sme to v čas stihli a vytvorili sme komiks na tému: Margita Figuli – Tri gaštanové kone. Celé prázdniny sme netrpezlivo čakali na výsledok. V septembri nám pán učiteľ s radosťou oznámil, že sme postúpili a ideme na vyhodnotenie do Piešťan. Vyhodnotenie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Umiestnili sme sa na krásnom treťom mieste v celoslovenskej súťaži v tvorbe komiksov. Témou bol život a tvorba Margity Figuli. Súčasťou vyhodnotenia bola aj recepcia a diskusia s ostatnými účastníkmi súťaže.

     • Európska noc výskumníkov 2019

      Veda sa stala neodmysliteľnou súčasťou života v 21. storočí. Svet však ešte stále ponúka nespočetné množstvo otázok, na ktoré nepoznáme odpoveď. Mottom 13. ročníka Európskej noci výskumníkov je „Život ako ho (ne)poznáme“. Jednou z hlavných úloh výskumníkov a výskumníčok je prinášať nové poznatky o živote okolo nás. Fyzici prichádzajú s novými poznatkami k fungovaniu nášho sveta, biológovia prispievajú k zlepšeniu nášho zdravia, historici nám pomáhajú pochopiť našu minulosť, sociológovia nám pomáhajú pochopiť spoločnosť, v ktorej žijeme, nanotechnológovia vyvíjajú nové materiály, ktoré používame každý deň a ani si to neuvedomujeme. Európska noc výskumníkov je najväčšie vedecko-popularizačné podujatie na Slovensku, ktorého cieľom je interaktívnym spôsobom prezentovať to najlepšie zo slovenského, ale aj svetového výskumu a inovácií širokej verejnosti. Zároveň sa sústredí na deti v školskom

     • Európsky deň jazykov v Košiciach

      Žiaci 9.A a SEKUNDY navštívili Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach, kde pri príležitosti Európskeho dňa
      jazykov absolvovali rôzne kvízy, súťaže a interaktívne aktivity v anglickom a nemeckom jazyku. Po
      skončení programu navštívili aj Katedrálu sv. Alžbety v Košiciach.

     • EPAS míting v Prešove s našou účasťou

      Vo štvrtok 19. 9. 2019 sa študenti III.AG v sprievode Mgr. Matúša Jankaja zúčastnili na EPAS mítingu v Prešove, ktorý je súčasťou projektu s názvom: Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. Na tomto stretnutí sa zúčastnili viaceré školy zo Slovenska, pričom žiaci boli aktívne zapojení do diskusie pomocou hlasovania, ale aj hovoreným slovom. Na stretnutí sa riešila problematika migrácie, demokracie, volieb do EÚ a udržateľnosti životného prostredia. Tento deň priniesol množstvo informácií a nových pohľadov na problematiku nielen pre študentov a učiteľov, ale aj pre širokú verejnosť.

  • Partneri školy

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 15. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • Vybavenie školy
   • Naše aktivity