info

 • Naši na AMAVETE

  Naši na AMAVETE

  Žiaci Cirkevnej spojenej školy úspešní na celoslovenskej prehliadke prírodovedných projektov Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021

  Jakub Kovaľ a Filip Lajtar, žiaci sekundy, projektom Želé medvedíky a proteáza v odbore Chémia získali špeciálnu Cenu poroty na FVaT v celoslovenskom finále. Viola Špitaliková, žiačka sekundy, v odbore Chémia projektom Enzým kataláza získala Certifikát Festivalu vedy a techniky 2021. Študentka IV.AG Želmíra Grossrubatcher na celoslovenskom kole úspešne prezentovala svoj projekt Použitie PDT s hypericínom na liečbu rakoviny. Súťaž sa konala v dňoch 7. – 9.11.2021 v zážitkovom centre Aurelium v Bratislave.

  Všetkým súťažiacim patrí poďakovanie za výborné umiestnenie a vzornú reprezentáciu školy. Dokázali sa venovať svojim projektom aj v náročnej dobe. Vedenie školy vytvorilo výborné podmienky pre prezentáciu projektov. Žiakov pripravovala učiteľka chémia Ing. Milana Buhajová. Poďakovanie patrí aj učiteľke PaedDr. Martine Kovaľovej za doprovod na celoslovenské kolo.

 • Rastieme s vami už 20 rokov

  Rastieme s vami už 20 rokov

  V tomto období si Cirkevná spojená škola pripomína okrúhle výročie svojho vzniku.

  Za ten čas rástli naši žiaci a rástla aj naša škola. Ďakujeme Bohu, ktorý nám dáva rásť a všetkým učiteľom, žiakom a študentom za spoločné chvíle, ktoré nás obohatili a posúvali vpred.

  Rastieme s vami už 20 rokov.

 • Lessons from lockdown - vzdelávanie učiteľov s Erasmus+

  Lessons from lockdown - vzdelávanie učiteľov s Erasmus+

  Tie najlepšie skúsenosti z učiteľskej praxe počas lockdownu si vymenili pedagógovia detí, mládeže i dospelých počas úvodného stretnutia projektu – Lessons from lockdown. V anglickom Chesterfilde v poslednom októbrovom týždni absolvovali učitelia zo Slovenska, Poľska či Spojeného kráľovstva workshopy a rôzne vzdelávacie aktivity. To všetko sa nieslo v duchu neformálneho vzdelávania.

  Cieľom projektu je zdieľať najlepšie skúsenosti v oblasti IT a neformálneho vzdelávania študentov počas lockdownu a epidémie Covid. Prvé stretnutie bolo zamerané na tvorbu videí a podcastov za pomoci smartfónov. Pomocou praktických úloh sme si vyskúšali možnosti ako vytvoriť čo najlepšie video s čo najväčším dosahom na publikum. Workshop o podcastoch nám zase rozšíril možnosti čo najefektívnejšie diskutovať na vyučovacích hodinách a posunúť výsledky diskusií čo najširšiemu množstvu ľudí.

  Spestrením tvorivého týždňa v Anglicku bola exkurzia v Chesterfield College – miestnej strednej škole, v ktorej študuje okolo 7000 študentov rôzne odbory. Učitelia školy nám v zrekonštruovaných priestoroch predstavili najmodernejšie trendy vyučovania IT a médií, napr. učenie pomocou virtuálnej reality. Ako oddychovú aktivitu si pre nás pripravili návštevu Chatsworth House – sídlo Vojvodu z Devonshire s nádherným parkom.

  Projekt pokračuje ďalšími stretnutiami na Slovensku (pod záštitou lektorov z občianskeho združenia Otvorená hra) a v poľskom meste Kielce, ktorého sa znova zúčastnia učitelia – Peter Krajník, Jonathan Child a Ján Chochrun.

 • Festival vedy - naši účastníci

  Festival vedy - naši účastníci

  Žiaci sekundy osemročného gymnázia Viola Špitaliková projektom Enzým kataláza a Jakub Kovaľ a Filip Lajtár projektom Želé medvedíky a proteáza získali prvé dva miesta v odbore Chémia na krajskom kole prehliadky prírodovedných projektov Amavet 2021 a postúpili na celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky 2021. V odbore Medicína a zdravotníctvo študentka IV.AG Želmíra Grossrubatscher obhájila 1. miesto projektom Použitie PDT s hypericínom na liečbu rakoviny. Svoj projekt bude obhajovať aj na celoslovenskom kole. Krajské kolo súťaže pre Prešovský a Košický kraj prebiehalo 22. októbra 2021 prezentáciou projektov online formou.

  Študenti nášho gymnázia, ktorí sa tiež zapojili do krajskej prehliadky svojimi projektmi:

  • Dávid Dráb, žiak kvarty, projekt Škrob v potravinách,
  • Silvia Andrejčíková, žiačka sekundy, projekt Lišajníky,
  • Nicole Mokráň a Dušan Sabo, študenti I.AG, projekt Žerucha siata pod farebným svetlom.

  Žiakov na súťaž pripravila uč. chémie Ing. Buhajová. Všetkým súťažiacim patrí poďakovanie za výborné umiestnenie a vzornú reprezentáciu školy.

 • Akadémia veľkých diel

  Akadémia veľkých diel

  Milí študenti, 

  pridajte sa v školskom roku 2021/22 do Akadémie veľkých diel! Ide o voľnočasový program pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti, argumentáciu aj počúvanie, sústredenosť, ako aj schopnosť porozumieť detailom a významom v texte (próza, poézia, filozofia), filme, maľbe a hudbe. 

  V skupine 7 - 15 študentov z rôznych ročníkov sa v školskom roku stretneme 25-krát a na každom stretnutí budeme diskutovať o jednom diele, ktoré sme si predtým pozreli/prečítali/vypočuli - a najmä o otázkach a témach, ktoré dielo ponúka. Diela sú krátke, príprava na každý seminár nie je časovo náročná - niektoré semináre sú celkom bez prípravy. 

  Študenti majú v Akadémii dostupné diela v modernej online knižnici, kde nájdu aj doplnkové materiály, odporúčania a krátke pokyny ku kvalitnejšej príprave. Súčasťou Akadémie je aj meranie svojho zlepšenia - každý študent na začiatku a konci školského roka vypĺňa medzinárodne uznávané testy, vďaka ktorým zistí, ako sa v danom roku zlepšil v kritickom myslení, čítaní s porozumením a ako pokročil v osobnostnom rozvoji. 

  V Akadémii sa neznámkuje a neučí naspamäť a nevyžaduje sa znalosť umenia - dôležitá je najmä ochota diskutovať a ísť na hĺbku v témach, ktorými sa zaoberajú dané diela.

  Akadémia veľkých diel dnes funguje na 70 stredných školách na celom Slovensku a prihlásiť sa môže každý bez ohľadu na akademické výkony. Program bol profesionálne vytvorený tak, aby študentom pomohol zlepšiť sa v zručnostiach, ktoré sú dôležité v škole, v práci i v každodennom živote. 

  Cena programu je 150 eur na školský rok, čiže 6 Eur za seminár, ktorý trvá dve vyučovacie hodiny (90 minút). V cene sú už zahrnuté všetky potrebné materiály (knihy, film) na štúdium. Nič navyše sa nedopláca. K dispozícii sú aj štipendiá, o ktoré môžete požiadať, a cena bude po schválení štipendia znížená.

  Prečítajte si viac informácii o programe na webstránke Akadémia veľkých diel a v prípade záujmu prosím kontaktujte Mgr.Lojanová Daniela, Mgr.Chochrun Ján, Mgr. Jankaj Matúš

 • Festival 4 živlov

  Festival 4 živlov

  Unikátny projekt F4Ž dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa a ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu. Do 4. ročníka tohto podujatia sa zapojilo 38 vedátorských projektov a 59 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Na jednom projekte môžu pracovať jeden, dvaja alebo traja autori.

  Žiaci našej školy obhajovali online formou svoje zaujímavé projekty 4. júna 2021. Zaujímavé témy, precízne vypracovanie projektu i príprava posteru a samozrejme obhajoba pred odbornou komisiou im priniesla aj vynikajúce ohodnotenie v celoslovenskom kole.

  Viola Špitaliková, žiačka prímy Cirkevného osemročného gymnázia v Snine, s projektom Absorbent polyakrylát sodný získala Cenu za vedecký prístup.

  Jakub Kovaľ, žiak prímy Cirkevného osemročného gymnázia v Snine, s projektom Voda v prírode – nedostatok a nadbytok získal Cenu za vedecký prístup k práci a spracovanie výsledkov.

  Dávid Dráb, žiak tercie Cirkevného osemročného gymnázia v Snine, s projektom Virtuálna voda získal Certifikát F4Ž.

  Poďakovanie patrí žiakom za vzornú reprezentáciu školy, vedeniu školy za vytváranie podmienok na prípravu projektov, učiteľke chémie za prácu s talentovanými žiakmi, učiteľovi za fotenie posterov a našej psychologičke za prípravu na perfektné zvládnutie obhajoby projektov.

  Na youtube AMAVET-u si môžete pustiť záznam Festivalu 4 Živlov:

  Skupina A  - Jakub Kovaľ od 45:09 a Dávid Dráb od 3:32:50

  https://www.youtube.com/watch?v=oYfelGzH7O4

  Skupina B – Viola Špitaliková 34:59

  https://www.youtube.com/watch?v=AKnDVncezMY...

  Dávid Dráb - Tercia

  Jakoub  Kovaľ - Príma

  Viola Špitaliková - Príma

 • Rozbiehame nový projekt Erasmus+

  Rozbiehame nový projekt Erasmus+

  V týchto dňoch naša škola otvára nový projekt Erasmus+ pod názvom GREEN.IF.I. v spolupráci so školami z Nemecka, Belgicka, Grécka, Švédska a Španielska. Projekt bude prebiehať v rokoch 2020-2022 a bude zameraný na ochranu životného prostredia. Naše aktivity môžete sledovať na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a Instagram.

  Predstavenie témy projektu žiakmi sekundy

 • Laura Burdová v Španielsku

  Laura Burdová v Španielsku

  XXIX. Medzinárodný kongres mladých výskumníkov v Španielsku

  Od 6. do 9. apríla 2021 sa uskutočnil štvordňový Medzinárodný kongres mladých výskumníkov (International Congress of Young Researchers), ktorý organizovala španielska organizácia ICIJA (Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón), sídliaca v Zaragoze.

  Na tomto podujatí Slovenskú republiku reprezentovali finalisti Festivalu vedy a techniky AMAVET 2020 študentka Cirkevného gymnázia v Snine Laura Burdová s projektom „Využitie kombinácie acidifikácie extracelulárneho pH nádorových buniek a účinkov rottlerinu ako jedného zo spôsobov protinádorovej terapie“ Matúš Mlynár, študent gymnázia v Bratislave, s projektom „Interakcia medzi genetickými a endokrinnými faktormi v etiopatogenéze porúch autistického spektra.“

  Záznam z podujatia si môžete pozrieť na youtube kanále organizácie (https://www.youtube.com/channel/UC5fn3243F266dHU26cbzZQA/videos).

  Prácu našej študentky si môžete vypočuť od 1:40:08 na:

  https://www.youtube.com/watch?v=Uy5RaxWGdKg

  Konferencia bola obohatená o interaktívny program. Účastníci mali možnosť vyskúšať si escape room, zažiť virtuálnu prehliadku krásnej Zaragozy a spoločne vytvorili video, v ktorom prezentovali svoju rodnú krajinu (v 11 minúte a 22 sekunde).

  Pozrieť si ho môžete na:

  https://www.youtube.com/watch?v=YV0VnckPr2U&ab_channel=ICIJA-Spain

  Prajeme vám príjemné sledovanie.

 • Certifikát kvality

  Certifikát kvality

  Naša školá získala európsky certifikát kvality za realizáciu projektu Highway to health, ktorý bol realizovaný v rámci projektu Erasmus+. Projektu sa zúčastnilo 35 žiakov a 6 učiteľov  nášho osemročného gymnázia. Partnermi v tomto projekte boli žiaci a učitelia zo škôl v Belgicku, Nemecku, Španielsku a Grécku. Hlavnou témou všetkých aktivít bol zdravý životný štýl a ochrana životného prostredia.

 • Dôležité - obnovenie platnosti ISIC EURO26

  Ak chcete aj naďalej využívať výhody karty ISIC EURO26 je nutné obnoviť jeho platnosť podľa návodu v priloženom dokumente.

   

 • Úspech študentky Laury Burdovej a postup na EUCYS

  Úspech študentky Laury Burdovej a postup na EUCYS

  Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) organizovala svoju prestížnu súťaž pre mladých vedátorov, Festival vedy a techniky AMAVET, prvýkrát formou online prezentácií a diskusií. V pondelok 9. novembra 2020 od 10:00 do 18:00 h. prezentovalo na celoslovenskom finále 31 vedecko-technických projektov 45 žiakov slovenských škôl.

  Súťažiaci si už na krajských kolách mohli vyskúšať online prezentáciu svojho projektu hodnotiacej komisii cez mikrofón a webkameru. Výsledky projektov prezentovali formou elektronického postera a zdieľania obrazovky, na ktorej ukázali výsledky svojej vedátorskej práce.

  Deväť súťažných kategórií (biológia, environmentálne vedy, medicína a zdravotníctvo, chémia, elektrina a mechanika, energia a transport, fyzika a astronómia, informatika a počítačové inžinierstvo, spoločenské vedy) hodnotilo 18 členov odbornej hodnotiacej komisie, ktorí mali možnosť vypočuť si prezentácie žiakov a diskutovať s nimi v oddelených video-konferenčných miestnostiach. Táto forma súťaže poskytla väčší priestor pre diskusiu a osobnejší rozhovor medzi súťažiacim a členom komisie.

  Dve študentky nášho gymnázia postúpili na celoslovenské finále ako víťazky krajského kola za Prešovský a Košický kraj. Pri obhajobe projektov získali ocenenie. Zuzana Gajdošová v odbore Chémia s projektom Štúdium rekombinantného pavúčieho proteínu získala Certifikát Festivalu vedy a techniky Amavet. Laura Burdová obhajobou projektu Využitie kombinácie acidifikácie extracelulárneho pH nádorových buniek a účinkov rottlerinu ako jedného zo spôsobov protinádorovej terapie v odbore Biológia si vybojovala postup na súťaž Európskej únie pre mladých vedcov EUCYS. Je to iniciatíva Európskej komisie, ktorá bola zriadená v roku 1989 s cieľom podporovať spoluprácu a výmenu medzi mladými vedcami a podporuje ich smerom k budúcej kariére vo vede a technike. Získala ocenenie MŠVVAŠ – za najlepší žiacky projekt. Svoj projekt bude prezentovať na európskej súťaži v lete 2021 v Salamance  v Španielsku. Obom maturantkám gratulujme. Poďakovanie za spoluprácu na projektoch patrí doc. RNDr. Erikovi Sedlákovi DrSc., vedúcemu Centra interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach.

 • Postup pri absencii žiaka

  Postup pri absencii žiaka
  • Ak žiak počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá žiaka doma do ústupu príznakov.
  • Ak prerušenie dochádzky žiaka z dôvodu choroby trvá viac ako 3 dní,(čiže 4 - 5 dní)  rodič predloží pri nástupe žiaka znova do školy triednemu učiteľovi Vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnosti.docx. ( podpisuje len rodič)
  • Ak prerušenie dochádzky žiaka z dôvodu choroby trvá viac ako 5 pracovných dní, (čiže 6,7, ...a viac dní)  predkladá rodič triednemu učiteľovi potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.( stačí potvrdenie do žiackej knižky/študentskeho preukazu)
  • Ak je rodič alebo súrodenec v karanténe, tak žiak žijúci s nimi v spoločnej domácnosti ostáva doma až do času, kým nebude rodič alebo súrodenec testovaný a výsledok bude negatívny. 

   

 • Eurofondue!

  Vo štvrtok, 20.02.2020 (krásny dátum!), boli naši štyria odvážni pozvaní na workshop na TUKE. Študenti sa pod vedením pani učiteľky Gičovej so svojím projektom OD MLADÝCH K MLADÝM zapojili do súťaže Eurofondue 2020, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť život v meste alebo dedine v konkrétnej oblasti napr. životné prostredie, kultúra, cestovný ruch, vzdelávanie a pod. 

  Workshop bol vedený profesionálmi z oblasti ekonómie, manažmentu i marketingu. Nadobudli vecné skúsenosti, ako správne písať projekty, ako ich prezentovať. Taktiež zistili, ako vznikali a fungujú rôzne známe projekty. 

  V časti mentoring mali študenti možnosť konzultovať o ich projekte. Následne dostali pár dni na jeho úpravu a momentálne spolu s nimi čakáme na oficiálne výsledky súťaže. (Veronika Lojanová, 3.AG)

 • Národný týždeň manželstva

  Národný týždeň manželstva

  Aj keď do manželstva máme ešte ďaleko, veríme, že raz to určite príde... Aj na našej škole sme si pripomenuli, že na Slovensku prebieha už 10. ročník Národného týždňa manželstva, ktorý sa v tomto roku niesol v téme Náš príbeh. Do 3.AG prijali pozvanie manželia Stanka a Martin Takáčovci, aby svedčili o tom, akú hodnotu má manželstvo a že sa oplatí mať odvahu. Bolo to milé stretnutie a o tom svedčia aj výpovede našich spolužiakov:

  „Páčilo sa mi, že sme si rozumeli, aj keď je medzi nami väčší vekový rozdiel. Prispôsobili sa nám a  pobavili nás svojimi príhodami z manželského života. Som rada, že sme mali možnosť zúčastniť sa tejto prednášky, keďže Stanka s Martinom spomínali, že oni nemali možnosť, aby im počas mladosti niekto poradil, čo si treba všímať pri výbere životného partnera.“

  „Na položené otázky odpovedali obaja, hoci sa ich názory vo všetkom nezhodovali, ale nakoniec aj tak našli kompromis. Uvedomila som si, že človeku nestačí vynikať len v jednej dobrej vlastnosti, ale musí na sebe pracovať, aby vedel s milovanou osobou vychádzať. Páčilo sa mi, že k nám boli otvorení, nebáli sa rozprávať o akejkoľvek téme.“  (3.AG)

 • Berlínsky múr - výstava

  Berlínsky múr - výstava

  Výstavu, ktorá opisuje osudy národov, rodín a jednotlivcov spojených s múrom naprieč Nemeckom pripravila Spolková nadácia pre analýzu diktatúry SED a nemecké noviny BILD a Die Welt. Na 20 plagátoch A1 prináša množstvo zaujímavého dokumentárneho materiálu a približuje textom i obrazom  aj dnešnému človeku dramatické udalosti, ako aj každodenný život v rozdelenej krajine. Na Slovensko výstavu priniesla slovenská pobočka Nadácie Konrada Adenauera.

  Výstava sa nachádza v priestoroch Cirkevnej spojenej školy v Snine.

  K dispozícii pre školy je v termíne: 10. – 21. februára 2020 v čase od 08:30 – 11:20. Je možné dohodnúť si odborný výklad.

  Viac informácií o výstave Vám poskytneme na tel. č.: 0911 798 700

 • Deň otvorených dverí - gymnázium

  Deň otvorených dverí - gymnázium

  V piatok 7.2.2020 máme na našom gymnáziu Deň otvorených dverí.  Z tohto dôvodu majú žiaci tried 6.A, 7.A, 8.A, Príma, Sekunda a Kvarta riaditeľské voľno.  Ostatné triedy sa učia podľa upraveného rozvrhu alebo sú nápomocné pri organizovaní aktivít. 

 • ČAROVNÁ ZIMA 2020

  ČAROVNÁ ZIMA 2020

  V sobotu sme oslávili 10. jubilejný ročník školského plesu našej školy, ktorý sa niesol v téme Čarovná zima. Úžasná výzdoba doplnila pocit autentickosti a naladila študentov na atmosféru čarovného večera, o ktorú sa postarali žiaci III.AG. Počas večera mladých sprevádzal úžasný DJ Robin, o program sa postaral školský folklórny súbor Kacarka a tanečná skupina zo ZUŠ v Snine. V závere kultúrneho programu zabavil všetkých svojím nezabudnuteľným stand up-om Denis Bednár. Nechýbala ani bohatá tombola a zlatým klincom večera bola voľba kráľa a kráľovnej plesu, ktorými sa stali Diana Drabová a Dávid Lukáč. Už teraz sa tešíme na ďalší rok!                                                                                                                              (Veronika Lojanová, III.AG)

  Sponzori plesu:

  Marcomp - Marek Gerboc

  Podhoranka - Anna Karľová

  Coolife Snina - pánska móda

  Mesto Snina

  101 drogérie

  Vlčie sirupy mMMm

  J-fashion - dámska móda                

  Autoškola Beňo - S. Beňatinská         

  Cukráreň Mária - G. Danielová          

  Cukráreň Daisy, Humenné                  

  Evelyn - Eva Karapinová                   

  Ing. Jozef Hitraček

  Kvety Flowers - Eva Potučková                           

  MAHALO - dámska móda                      

  TAMA - Mária Zajacová 

  Stihl - Peter Vološin

  Zaga Snina - Anna Gajdulová

  Hratega Snina - Dušan Cicko

  Erydias - dámska móda

  Kaderníctvo Margaréta - M. Ontkocová

  Solárium Nicol - Nicola Harkot

  TOP Drogéria - Jarmila Megová

  Juvena Snina - Valéria Jacinová

  Atris Snina - Igor Kirňak

  Tomino Snina - Mária Kirňaková

  CSŠ Snina - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

  Červený kríž - Anna Pavlíková            

  SV obaly - Matúš Kovaľ

  Optika Diamond

  Milovaná dcéra - folklór

  Všetkým sponzorom plesu ďakujeme!

 • Objavujeme čaro chémie

  V školskom roku 2019/2020 je Združenie učiteľov chémie vyhlasovateľom a organizátorom už 5. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie. Cieľom súťaže je prostredníctvom zážitkovej formy učenia a pokusov vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť. Žiaci 7. – 9. ročníka základnej školy a príslušných ročníkov osemročného gymnázia každý rok pripravia a zrealizujú zaujímavé pokusy. Svoju prezentáciu doplnia fotografiami a odošlú do súťaže. Tento rok sa do súťaže zapojili žiaci:

  Martin Paraska a Adam Gavron (sekunda) – pokus Instantný sneh

  Dávid Dráb a Samuel Chmela (sekunda) – pokus Ohrievacie vrecúško

  Juraj Čopík a Sebastián Gergelčík (8. A trieda) – pokus Hmotnosť a látkové množstvo

  Ivana Andrejčíková (kvarta) – pokus Z cukru striebro

  Terézia Tomášová (kvarta) – pokus Oxid siričitý a kyslý dážď

  Vyhodnotenie súťažných prác bude na 8. národnej konferencii učiteľov chémie, ktorá sa bude konať 3. 2. 2020 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

  Veríme, že naši žiaci získajú výborné umiestnenie. Želáme im veľa zaujímavých a zábavných chemických pokusov. Prezentácie súťažných prác si môžete pozrieť tu:

  INSTANTNY_SNEH.pptx

  OXID_SIRICITY_A_KYSLY_DaZD.pptx

  HMOTNOST_A_LaTKOVE_MNOZSTVO.pptx

  OHRIEVACIE_VRECUSKO.pptx

  Z_CUKRU_STRIEBRO.pptx

 • 2. miesto na celoslovenskom kole súťaže Festival vody

  V priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave v decembri 2019 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže s názvom Festival vody. Súťaž každoročne pripravuje organizácia Modrá škola. Naša škola  pripravila do súťaže štyri projekty. Jubilejný 10. ročník súťaže bol pre žiakov našej školy úspešný. Žiaci Adrián Hreško, Terézia Kavčáková, Patrícia Rohunová a Amália Surinčáková z 9.A a Sebastián Gergelčík z 8.A spolu spracovali projekt týkajúci sa napojenia obcí na verejný vodovod a kanalizáciu v okrese Snina. Zaujímavé boli ich zistenia – z 34 obcí je len 10 obcí napojených na verejný vodovod. Na verejnú kanalizáciu je napojených len 6 obcí v okrese Snina. Navrhované riešenia PSK a jednotlivými obcami s pomocou fondov EÚ možno zlepšia podmienky zásobovania pitnou vodou v našom okrese. Žiaci svoj projekt doplnili videom. Rozhovory žiakov s obyvateľmi obce Príslop a Kolonica o ich úskaliach s pitnou vodou v lete aj počas zimy boli autentické. Vďaku vyslovujeme aj starostovi Kolonice pánovi Matúšovi Leňovi za ochotu dať žiakom natočiť rozhovor na video, za poskytnuté informácie o napojení  na verejný vodovod a kanalizáciu v obci, o ponúkaných riešeniach štátom a PSK, aj o prekážkach pri realizácii verejného vodovodu. Obhajobu projektu pred odbornou komisiou žiaci zvládli na výbornú a umiestnili sa na 2. mieste. Odmenou pre žiakov boli vecné ceny, skúsenosti z prezentovania projektov na celoslovenskej súťaži a bohaté zážitky z Bratislavy. Na súťaž žiakov pripravovala Ing. Milana Buhajová. Poďakovanie za odborné vedenie patrí aj učiteľovi Mgr. Matúšovi Jankajovi. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

 • Vianočná pohľadnica pre seniorov

  Koľko lásky sa zmestí do jednej obálky? Pohľadnica, obrázok, vrecúško kávy a čaju, cukríky a milé prekvapenie. Takéto vianočné pohladenie pripravili pre seniorov v Dome pokojnej staroby v Snine študenti sexty spolu s triednou učiteľkou Ing. Milanou Buhajovou. V čase Vianoc maličkým darčekom potešili našich seniorov. Spevácka skupina Kacarka pod vedením pani učiteľky Ing. Anny Čopíkovej priniesla krásne koledy priamo do ich izieb. Študenti sexty v sprievode krásnych vianočných melódií odovzdávali vianočné obálky s prekvapením. Slzičky šťastia padli na oboch stranách. Aj to málo čo urobíš pre druhého, nech sa zúročí pocitom lásky, ktorú dávaš našim starkým. Veríme, že iste navštívime seniorov aj pri iných príležitostiach alebo ich potešíme aspoň svojou prítomnosťou pri rozhovoroch s nimi.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria