info

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Ontkovičová
Učebňa 1.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavka Kapraľová
Učebňa 1.B
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karin Mišková
Učebňa 2.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Majcherová
Učebňa 2.B
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Pavliková
Učebňa 3.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Harakaľová
Učebňa 3.B
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Miroslava Čopíková
Učebňa 4.A
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Karľová
Učebňa 5.A
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ondrušová
Učebňa 6.A
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Edita Andrejčíková
Učebňa 7.A
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Jankaj
Učebňa 8.A
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Čopíková
Učebňa 9.A
Príma Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Martina Kovaľová
Učebňa Prima
Sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Tomášová
Učebňa Sekunda
Tercia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Chochrun
Učebňa Tercia
Kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Denisa Parasková
Učebňa Kvinta
Sexta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Lojanová
Učebňa Sexta
Septima Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Milana Buhajová
Učebňa Septima
I.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Leferovičová
Učebňa I.AG
II.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Krajník
Učebňa II.AG
III.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Andrea Gičová
Učebňa III.AG
IV.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexander Koveň
Učebňa IV.AG

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2021

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria