info

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Miroslava Čopíková
Učebňa 1.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Ceľuchová
Učebňa 1.B
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Ontkovičová
Učebňa 2.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavka Kapraľová
Učebňa 2.B
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karin Mišková
Učebňa 3.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Majcherová
Učebňa 3.B
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Pavliková
Učebňa 4.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Harakaľová
Učebňa 4.B
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Čopíková
Učebňa 5.A
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Karľová
Učebňa 6.A
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ondrušová
Učebňa 7.A
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Edita Andrejčíková
Učebňa 8.A
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Jankaj
Učebňa 9.A
I.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Vološin
Učebňa I.AG
II.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Leferovičová
Triedny učiteľ RNDr. Katarína Brečková
Učebňa II.AG
III.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Krajník
Učebňa III.AG
IV.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Andrea Gičová
Učebňa IV.AG
Príma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexander Koveň
Učebňa Prima - UF
Sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Martina Kovaľová
Učebňa Sekunda
Tercia Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Tomášová
Učebňa Tercia
Kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Chochrun
Učebňa Kvarta
Sexta Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Denisa Parasková
Učebňa Sexta
Septima Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Lojanová
Učebňa Septima
Oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Milana Buhajová
Učebňa Oktáva

© aScAgenda 2022.0.1312 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.11.2021

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria