info

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Lenka Harakaľová
Učebňa 1.A
1.B Triedny učiteľ Mgr. Adriana Pavliková
Učebňa 1.B
2.A Triedny učiteľ PaedDr. Miroslava Čopíková
Učebňa 2.A
2.B Triedny učiteľ Mgr. Ivana Ceľuchová
Učebňa 2.B
3.A Triedny učiteľ Mgr. Adriana Ontkovičová
Učebňa 3.A
3.B Triedny učiteľ Mgr. Slavka Kapraľová
Učebňa 3.B
4.A Triedny učiteľ Mgr. Karin Mišková
Učebňa 4.A
4.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Majcherová
Učebňa 4.B
5.A Triedny učiteľ Mgr. Matúš Jankaj
Učebňa 5.A
5.B Triedny učiteľ Mgr. Lenka Boučková
Učebňa 5.B
6.A Triedny učiteľ Ing. Anna Čopíková
Učebňa Knižnica
7.A Triedny učiteľ Mgr. Emília Karľová
Učebňa 7.A
8.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Ondrušová
Učebňa 8.A
9.A Triedny učiteľ PaedDr. Edita Andrejčíková
Učebňa 9.A
PRI Triedny učiteľ Mgr. Ján Chochrun
Učebňa Prima - UF
SEK Triedny učiteľ Mgr. Alexander Koveň
Učebňa Sekunda
TER Triedny učiteľ PaedDr. Martina Kovaľová
Učebňa Tercia
KVA Triedny učiteľ RNDr. Jana Tomášová
Učebňa Kvarta
KVI Triedny učiteľ RNDr. Katarína Brečková
Učebňa Kvinta
SEP Triedny učiteľ RNDr. Denisa Parasková
Učebňa Septima
OKT Triedny učiteľ Mgr. Daniela Lojanová
Učebňa Oktáva
I.AG Triedny učiteľ Ing. Andrea Gičová
Učebňa I.AG
II.AG Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Vološin
Učebňa II.AG
III.AG Triedny učiteľ Mgr. Iveta Leferovičová
Učebňa II.AG
IV.AG Triedny učiteľ Mgr. Peter Krajník
Učebňa III.AG

© aScAgenda 2022.0.1364 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.07.2022

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria