info

Školský vzdelávací program Školský poriadok Správy o výchovno-vzdelávacej činosti školy

Školský vzdelávací program

 

UČEBNÉ PLÁNY

Učebný plán pre 1.stupeň základnej školy - ISCED1 - platný od 1.9.2015 

     ucebny_plan__ISCED_1_-_ZS_1.stupen.pdf

Učebný plán pre 2.stupeň ZŠ základnej školy - ISCED2 - platný od 1.9.2017

     ucebny_plan__ISCED_2-_ZS_2.stupen.pdf

Učebný plán pre 1.-4.ročník osemročného gymnázia - ISCED2 - platný od 1.9.2017

     ucebny_plan_ISCED_2_8Gym_1.-4.roc.pdf

Učebný plán pre 5.-8.ročník osemročného gymnázia - ISCED3 - platný od 1.9.2019

     ucebny_plan_ISCED_3_8Gym_5.-8.roc.pdf

Učebný plán pre 1.-4.ročník štvorročného gymnázia - ISCED3 - platný od 1.9.2019

   ucebny_plan__ISCED_3_4Gym.pdf

     

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria