info

Školský klub detí

Naše aktivity

Veselo je v školskom klube

Veselo je v školskom klube aj vo februári. Plne sa spolu s deťmi odovzdávame dobrodružstvám každého dňa cez rôzne hry, rozprávanie vlastných zážitkov, motivačné besedy, počúvanie príbehov, čítanie rozprávok, tematické rozhovory, premietanie videí, motivačne minidivadielka, výtvarné aktivity. Pri tom všetkom sa snažíme o vzájomné porozumenie, dôvernosť, príklad, upozornenie, uistenie.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria