info

Prijímacie konanie Gymnázium

Základné informácie

V školskom roku 2020/2021 bude otvárať nasledujúce odbory:

 •  gymnázium  4-ročné štúdium  -     25 žiakov  (1trieda)
             nové kritéria prijímacieho konania

             Výsledky prijímacieho konania Vyhodnotenie_prijimacok_1   ( zverejnené 29.5.2020 )

              Aktualizované výsledky prijímacieho konania - Vyhodnotenie_prijimacok_2_opravene kody ( zverejnené 4.6.2020)

     

 •  gymnázium  8-ročné štúdium   -   18 žiakov  (1 trieda)

                Pokyny uchádzačom o 8-ročné gymnázium:

                   
Prijímacie skúšky sa budú konať v  dvoch termínoch 15.júna  a 18.júna 2020

                   Uchádzačom, ktorí si podali prihlášku pošleme poštou POZVÁNKU s ďalšími inštrukciami. 

                   Dôležité termíny po prijímacich skúškach:

                   do   19.06.2020      zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok 

                   do   30.06.2020     zápis prijatých uchádzačov.  Priajtý uchádzač odošle mailom Potvrdenie_o_nastupe.docx 
                                                   na mailovú adresu školy  cirkzs@stonline.sk

                           30.06.2020    Riaditeľ´školy zverejní počet uvoľnených miest v prijímacom konaní    

                   do   30.06.2020     neprijatí uchádzači  majú možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí
                                                    (bližšie informácie TU)  

                   do  07.07.2020      prijatie uchádzačov na odvolanie na uvoľnené miesta, zvverejnenie nového poradia prijatých uchádzačov


Prihlášku na štúdium na strednej škole podáva  základná škola. 


Dôležité termíny  pre obidva  štúdijne odbory - AKTUALIZOVANÉ

          platí pre 8-ročné aj 4-ročné gymnázium

          do  15.05.2020     zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi základnej školy

          do  19.05.2020     riaditeľ vašej základnej školy zasiela prihlášky na strednú školu

          ďalšie pokyny  platia len pre 4-ročné gymnázia

          do  29.05.2020     riaditeľ strednej školy  rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania

                29.05.2020     zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok 

         do   04.06.2020     zápis prijatých uchádzačov.  Priajtý uchádzač odošle mailom Potvrdenie_o_nastupe.docx na
                                          mailovú adresu školy  cirkzs@stonline.sk

                05.06.2020     Riaditeľ´školy zverejní počet uvoľnených miest v prijímacom konaní

         do   14.06.2020     neprijatí uchádzači  majú možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí
                                          (bližšie informácie TU)  

         do  15.06.2020      prijatie uchádzačov na odvolanie na uvoľnené miesta 

         

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria