info

Prijímacie konanie Gymnázium

Odvolacie konanie

Ak uchádzač o štúdium nebol na základe zverejnených výsledkov prijímacich skúšok  prijatý a  jeho záujem o štúdium na našej škole stále pretrváva, je potrebné do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí  doručiť  na sekretariát školy  odvolanie voči neprijatiu uchádzača. Odvolanie môžete oskenovať a doručiť aj mailom na adredsu: skola@css-snina.sk

Tlačivo na odvolanie pre 8-ročné gymnázium:   Odvolanie_neprijatie_na_gymnazium_8gym.docx

Tlačivo na odvolanie pre 4-ročné gymnázium:    Odvolanie_neprijatie_na_gymnazium_4gym.docx

O odvolaní v cirkevných školách rozhoduje zriaďovateľ, nie riaditeľ školy. 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria