info

Zápis do 1. ročníka základnej školy a príprava

SÚBOR CVIČENÍ

Oblasti v ktorých je treba pripraviť dieťa na školu je niekoľko.  Predkladáme Vám preto program práce s deťmi, ktorý má pomôcť rodičom pravidelným cvičením rozvinúť u detí jednotlivé funkcie, podstatné na dosiahnutie žiadúcej úrovne pripravenosti na školu.

Celý program máme rozvinutý na 10 týždňov, pričom v danom popise cvičení na každý jednotlivý týždeň sú zastúpené rozvíjajúce cvičenia pre jednotlivé funkcie. 
       10-tyzdnovy_program.pdf

Pre prehľadnosť uvádzame ešte súbory cvičení, vzťahujúce sa k jednotlivým funkciám. Tie využijeme vtedy, ak má dieťa v niektorej oblasti väčšie ťažkosti a ak sa potrebujeme k niektorým cvičeniam vrátiť, prípadne je možné obohatiť ich o analogické cvičenia a hry, ktoré možno nájsť v literatúre podľa priloženého zoznamu.

   Oblasť jemnej motoriky
          Jemna_motorika.pdf
          Jemna_motorika_-_pracovny_list.pdf

   Oblasť  pozornosti a zrakového vnímania
          Pozornost_a_zrakove_vnimanie.pdf
          Pozornost_-_pracovny_list.pdf

   Oblasť  sluchového vnímania
          Sluchove_vnimanie.pdf

   Oblasť pamäte
          Pamäť.pdf
          Pamäť_-_pracovny_list.pdf

   Oblasť myslenia
          Myslenie.pdf
          Myslenie_-_pracovny_list.pdf

   Oblasť matematickej predstavivosti
            Matematicke_predstavy.pdf
          Matematicke_predstavy_-_pracovny_list.pdf

Niekoľko poznámok k vlastnej práci s deťmi:

 1. Každý deň venujeme približne pol hodiny priamej hre s dieťaťom. Striedame ťažšie cvičenia s ľahšími a tak predchádzame únave dieťaťa. Dieťa by sa malo sústrediť asi na 20 minút.
 2. Nikdy nenútime dieťa, aby pracovalo s listami keď je unavené, alebo sa mu nechce. Pokúste sa priviesť ho k "hraniu" pochválením, povzbudením, prípadne drobnou odmenou za správne splnenú úlohu.
 3. Začíname vždy od cvičení, ktoré dieťa ovláda a pri ktorých je úspešné. Postupne zvyšujeme náročnosť predkladaných úloh podľa toho, ako dieťa program zvláda.
 4. Nemusíme denne všetky odporúčané cvičenia trénovať, ale tie, v ktorých dieťa výrazne zlyháva, je vhodné častejšie opakovať, až kým dieťa daný typ úloh nezvládne bez problémov.
 5. Zásadne dieťaťu jeho výkony nehaníme, ak sa mu niečo nepodarí môžeme povedať "Nevadí, nabudúce to bude lepšie." Každý správne vyriešený pracovný list môžeme odmeniť symbolickou odmenou - červeným bodom, hviezdičkou, pečiatkou, prípadne dáme list na výstavu. Povzbudíme tým dieťa do ďalšej práce.

Ak sa vyskytnú s dieťaťom pri práci nejaké problémy, s ktorými si neviete poradiť, obráťte sa na učiteľku z materskej školy, alebo na pedagogicko-psychologickú poradňu.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria