info

Zápis do 1. ročníka základnej školy a príprava

ODKLAD DOCHÁDZKY

Ak uvažujete o odklade školskej dochádzky, informujte o tom školu už pri zápise svojho školopovinného dieťaťa. Táto  informácia sa zaznačí k menu dieťaťa, avšak o odklad  musíte požiadať aj písomne. K žiadosti o odklad školskej dochádzky by ste mali priložiť stanovisko lekára, psychológa, logopéda či riaditeľky materskej školy. 

 Tlačivo : odklad_ziadost.docx

Dôvody na odklad povinnej školskej dochádzky:

 • fyzická a psychická nezrelosť dieťaťa,
 • dieťa je dlhodobo choré – stanovisko od detského pediatra alebo psychológa,
 • dlhodobejší pobyt v zahraničí,
 • prílišná emocionálna naviazanosť dieťaťa na rodičov,
 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom a má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť,
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek),
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
 • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé,
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici a pod.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola
  Švermova 10, 069 01 Snina
 • +421 057 7622361
  +421 911 798 700

Fotogaléria