info

Prijímacie konanie Gymnázium

Základné informácie

V školskom roku 2023 / 2024 budeme otvárať nasledujúce odbory:

 •  gymnázium  4-ročné štúdium  -     bude prijatých 26 žiakov  (1trieda)
             Kritéria prijímacich skúšok.

       

 •  gymnázium  8-ročné štúdium   -    bude prijatých 18 žiakov  (1 trieda)
             
 Kritéria prijímacich skúšok.

    

 Pokyny pre uchádzačov pre 4-ročný aj 8-ročný odbor gymnázia:

                   Prihlášku na štúdium posiela zákonný zástupca najneskôr do 20.marca 2023.(elektronicky)

                   Prijímacie skúšky sa budú konať v  dvoch termínoch - 4.mája 2023  a  9.mája 2023

                   Uchádzačom, ktorí si podali prihlášku pošleme poštou POZVÁNKU s ďalšími inštrukciami. 

                   Dôležité termíny po prijímacich skúškach:

                          19.05.2023      zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok 

                   do   24.05.2023     zápis prijatých uchádzačov. 
                                                   Priajtý uchádzač odošle
                                                   mailom  Potvrdenie_o_nastupeni_alebo_nenastupeni_ziaka_na_studium_CSS.docx
                                                   na mailovú adresu školy  skola@css-snina.sk

                           24.05.2023    Riaditeľ´školy zverejní počet uvoľnených miest v prijímacom konaní    

                   do   30.05.2023     neprijatí uchádzači  majú možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí
                                                    ( formulár odvolania a bližšie informácie TU)  

                   do  10.06.2023      prijatie uchádzačov na odvolanie na uvoľnené miesta, zvverejnenie nového poradia prijatých uchádzačov

 

DRUHÉ  KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  -  zatiaľ nezverejnené

 

  


 

         

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria