info

Prijímacie konanie Gymnázium

Základné informácie

V školskom roku 2020/2021 bude otvárať nasledujúce odbory:

       •  gymnázium  8-ročné štúdium   -   18 žiakov  (1 trieda)

       •  gymnázium  4-ročné štúdium  -     25 žiakov  (1trieda)


Prihlášku na štúdium na strednej škole podáva  základná škola. 
Zákonný zástupca žiaka musí  prihlášku podpísať a potvrdiť u detského lekára žiaka. 

Dôležité termíny  pre obidva  štúdijne odbory:

          do  10.04.2020     zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi základnej školy

          do  20.04.2020     riaditeľ vašej základnej školy zasiela prihlášky na strednú školu

          do  30.04.2020     riaditeľ strednej školy  pozve uchádzačov na prijímacie skúšky, prípadne odošle rozhodnutie o prijatí
                                          bez prijímacích skúšok, ak uchádzač splní kritéria prijatia bez prijímacích skúšok

         11.05.2020  (Po)   1.termín prijímacích skúšok

         14.05.2020  (Št)    2.termín prijímacích skúšok

         do 15.05.2020       zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok

         19. - 20.05.2020    zápis prijatých uchádzačov

          do  22.05.2020     neprijatí uchádzači  majú možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí
                                          (bližšie informácie TU)  

         do  30.05.2020      prijatie uchádzačov na odvolanie na uvoľnené miesta 

         

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria