info

Prijímacie konanie Gymnázium

Základné informácie

V školskom roku 2021 / 2022 budeme otvárať nasledujúce odbory:

 •  gymnázium  4-ročné štúdium  -     24 žiakov  (1trieda)
             Aktuálne kritéria na prijímacie skúšky_4G_2021_2022.pdf           

       

 •  gymnázium  8-ročné štúdium   -    20 žiakov  (1 trieda)
             Aktuálne kritéria na prijímacie skúšky_8G_2021_2022.pdf

    

 Pokyny pre uchádzačov pre 4-ročný aj 8-ročný odbor gymnázia:

                   Prihlášku na štúdium posiela Vaša základná škola najneskôr do 16.apríla 2021.

                   Prijímacie skúšky sa budú konať v  dvoch termínoch 3.mája   a 10.mája  2021

                   Uchádzačom, ktorí si podali prihlášku pošleme poštou POZVÁNKU s ďalšími inštrukciami. 

                   Dôležité termíny po prijímacich skúškach:

                   do   12.05.2021      zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok 

                   do   25.05.2021     zápis prijatých uchádzačov. 
                                                   Priajtý uchádzač odošle mailom  Potvrdenie_o_nastupeni-nenastupeni_ziaka.docx
                                                   na mailovú adresu školy  skola@css-snina.sk

                           25.05.2021    Riaditeľ´školy zverejní počet uvoľnených miest v prijímacom konaní    

                   do   30.05.2021     neprijatí uchádzači  majú možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí
                                                    ( formulár odvolania a bližšie informácie TU)  

                   do  10.06.2021      prijatie uchádzačov na odvolanie na uvoľnené miesta, zvverejnenie nového poradia prijatých uchádzačov

 

DRUHÉ  KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  - osemročné gymnázium 

V rámci prijímacieho konania do Prímy  8-ročného štúdia pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční II. kolo prijímacích skúšok

do 14.6. 2021  doručenie prihlášok na Gymnázium sv.Cyrila a Metoda v Snine

      22.6. 2021  prijímacie skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 

  


 

         

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria