info

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@css-snina.sk alebo +421 057 7622361 +421 911 798 700 alebo Kontakt

 
Pozícia:

učiteľ matematiky - zástupovanie počas materskej dovolenky   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.mája 2021
Požiadavky:ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
• žiadosť
• kópie dokladov o vzdelaní - neoverené
• profesijný životopis
• písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú s trojmesačnou skúšobnou dobou. Podľa potrieb školy je možné následne pracovný pomer predĺžiť na dlhšie obdobie.
Pedagogickí a odborní zamestnanci:
* Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
PZ a OZ,
* Občianka bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady, schopnosť vychovávať v
kresťanskom duchu, pozitívny vzťah k deťom a mládeži.
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť poštou alebo mailom na riaditeľstvo školy.
 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola
    Švermova 10, 069 01 Snina
  • +421 057 7622361
    +421 911 798 700

Fotogaléria